Når du vil KØBE HUS I Castiglione del Lago

Når du har besluttet at du vil købe en ejerdel og blive medejer af et af vores huse, sørger vi for at samtlige familier får lært hinanden at kende, så alle er trygge ved at skulle være fælles om Jeres feriehjem i Italien. Derefter trykker vi på startknappen, som betyder at husets selskab, med Jer som ejere, bliver stiftet i samarbejde med vores danske og italienske samarbejdspartnere. I forbindelse med dette, deponeres købesummen hvorefter indhentning af byggetilladelser sættes i værk, så byggeriet går i gang. Indflytning forventes 12-16 måneder herefter. 

Du er altid velkommen til at have din egen rådgiver med, i forbindelse med køb af ejer del af huset. Vi har samtlige rådgivere til rådighed, men at rådføre sig med egne rådgivere er altid en god ide. 

Familiegrupperne, fællesudgifter,
feriebooking og familie diversitet

Familiegrupperne

Familiegrupperne i Castiglione del Lago, Loc. San Fatucchio vil bestå af individuelle selskaber, tilhørende hver deres halve hus, i dobbelthuset. Beslutninger i de forskellige individuelle selskaber, sker ved flertal. Der hviler dog et fælles ansvar på hver af de fire familier til sammen, i hver deres respektive dobbelthuse, hvad angår udendørsfaciliteter og husets udvendige vedligeholdelse. Mens selve husene ejes individuelt af fire familier hver via deres selskaber, vil der modsat findes et fælles sæt vedtægter, som netop skal fremtidssikre den udvendige vedligeholdelsesdrift af hele det dobbelte hus.

 

Fællesudgifter

De månedlige fællesudgifter dækker driften af boligerne herunder disses udendørsarealer. Af fællesudgifter kan eksempelvis nævnes forsikring, skorstensfejning, pooldrift, gartneri, lokale skatter, administration til Hus i Italien, mv. En ugentlig rengøring i husene er også indeholdt i fællesudgifts- beløbet, mens eventuel ekstra rengøring og forbrug af vand, el og varme afregnes efter forbrug.

Booking af ferie

Booking af ferie sker på baggrund af pointsystem, som skal tilgodese at hver familie får de uger, de helst vl afsted på ferie i, eller hvad som vil svare til det næstbedste. 

Afhængig af høj- eller lavsæson, vil være nogle uger, man blot kan booke en gang hver andet år. Der vil altid være mulighed for at booke øvrige uger sammenhængende, særligt udenfor højsæson.

 

Familie diversitet i grupperne

Afhængig af hvilken slags familie man er (par, par med små/store børn eller seniorer), er der nogle uger der normalt er mere run på end andre. Hus i Italien søger at sammensætte familiegrupperne, med så stor diversitet som muligt, for netop at komme dette i møde. Vi forstår fra familier, som allerede har købt sig ind i fællesboliger ad andre veje, at det plejer at gå ret godt op. Det satser vi stort på, at det også kommer til at gøre hos os.

Et hus bliver til

Her er før-billeder fra vores eget ‘seconda casa’, netop i Castiglione del Lago, Loc. San Fatucchio. Det er en ubeskrivelig fantastisk følelse, at kunne følge med i hver mursten som bliver lagt.

Vi ejer stadig huset her og nyder det i fulde drag. Så bliver du medejer af et af de nye feriehjem vi skal bygge, på grundene ved siden af, bliver vi faktisk naboer!

VI KAN HJÆLPE DIG MED AT BYGGE DIT HUS I UMBRIEN & TOSCANA