Når du vil KØBE HUS I Castiglione del Lago

Når du har besluttet at du vil købe en ejerdel og blive medejer af et af vores huse, sørger vi for at samtlige familier får lært hinanden at kende, så alle er trygge ved at skulle være fælles om Jeres feriehjem i Italien. Derefter trykker vi på startknappen, som betyder at husets selskab, med Jer som ejere, bliver stiftet i samarbejde med vores danske og italienske samarbejdspartnere. I forbindelse med dette, deponeres købesummen hvorefter indhentning af byggetilladelser sættes i værk, så byggeriet går i gang. Indflytning forventes 12-16 måneder herefter. 

Du er altid velkommen til at have din egen rådgiver med, i forbindelse med køb af ejer del af huset. Vi har samtlige rådgivere til rådighed, men at rådføre sig med egne rådgivere er altid en god ide. 

Familiegrupperne, fællesudgifter,
feriebooking og familie diversitet

Familiegrupperne

Familiegrupperne i Castiglione del Lago, Loc. San Fatucchio vil bestå af individuelle selskaber, tilhørende hver deres halve hus, i dobbelthuset. Beslutninger i de forskellige individuelle selskaber, sker ved flertal. Der hviler dog et fælles ansvar på hver af de fire familier til sammen, i hver deres respektive dobbelthuse, hvad angår udendørsfaciliteter og husets udvendige vedligeholdelse. Mens selve husene ejes individuelt af fire familier hver via deres selskaber, vil der modsat findes et fælles sæt vedtægter, som netop skal fremtidssikre den udvendige vedligeholdelsesdrift af hele det dobbelte hus.

 

Fællesudgifter

De månedlige fællesudgifter dækker driften af boligerne herunder disses udendørsarealer. Af fællesudgifter kan eksempelvis nævnes forsikring, skorstensfejning, pooldrift, gartneri, lokale skatter, administration til Hus i Italien, mv. En ugentlig rengøring i husene er også indeholdt i fællesudgifts- beløbet, mens eventuel ekstra rengøring og forbrug af vand, el og varme afregnes efter forbrug.

Booking af ferie

Booking af ferie sker på baggrund af pointsystem, som skal tilgodese at hver familie får de uger, de helst vl afsted på ferie i, eller hvad som vil svare til det næstbedste. 

Afhængig af høj- eller lavsæson, vil være nogle uger, man blot kan booke en gang hver andet år. Der vil altid være mulighed for at booke øvrige uger sammenhængende, særligt udenfor højsæson.

 

Familie diversitet i grupperne

Afhængig af hvilken slags familie man er (par, par med små/store børn eller seniorer), er der nogle uger der normalt er mere run på end andre. Hus i Italien søger at sammensætte familiegrupperne, med så stor diversitet som muligt, for netop at komme dette i møde. Vi forstår fra familier, som allerede har købt sig ind i fællesboliger ad andre veje, at det plejer at gå ret godt op. Det satser vi stort på, at det også kommer til at gøre hos os.

Investering, afkast og avance

Investering

Når man beslutter sig for at investere i fast ejendom, tænker man i sagens natur i fremtidigt perspektiv; er det nu også en god investering man gør sig? Her ville vi ønske at kunne spå om fremtiden. Men det kan vi ikke og får derfor svært ved at gisne om, hvor stort eller småt et givent afkast vil kunne være, når man en dag ønsker at sælge igen. Griber vi i egen barm, kan vi fortælle, at vi ikke selv har investeret i vores feriehjem, med et givent afkast for øje. 

For os var det vigtigste investeringen i krop, sjæl og livskvalitetet, hvor dét at have at dejligt feriehjem at tage hen og hjem til i Italien, var hele investeringen værd i sig selv.

Belæg for tro på afkast

Skulle vi formå at tjene penge på investeringen af vores feriehjem, er det som man siger på italiensk, absolut ‘ben venga‘, som betyder, noget i retning af, at det da vil være dejligt – rigtig dejligt.

Og det har for nuværende vist sig, at vores bolig er steget. Det vil sige, der er naturligvis mulighed for at hente et afkast hjem, i forbindelse med frasalg, men det kan vi i sagens natur ikke vide om vil ske. Når vi ser på niveauet af gensalg hos nogle af de andre virksomheder på markedet i Danmark, som også sælger ferieboliger til forskellige familier på samme måde som os, ses en relativ pæn stigning. Herudover viser historien i markeder som vores, at fast ejendom, afhængig af inflation, stiger kontinuerligt.

 

Avance

Der betales som udgangspunkt ikke avanceskat i Danmark, af eventuelt afkast i forbindelse med frasalg af feriebolig i Italien. 

Administrativt og løbende opfølgning

Administrativt

Hus i Italien står for al kontakt til de mange forskellige samarbejdspartnere (revisorer, advokater, notar, landmåler, forsikringsselskaber, forsyningsselskaber mv.), som opgaverne omkring byggerierne, skal løftes sammen med. Og vi står for al planlægning, logistik og udførelse i forbindelse med samme. 

Vores husejere kan til hver en tid få indblik i hvor og hvor langt vi befinder os i de forskellige processer, ved at kontakte os.

Løbende opfølgning

Vi sørger også for den løbende opfølgning med vores husejere. Der vil være et digitalt forum, hvor alle ejerne kan følge med i byggeriet på tæt hold. Og så snart tiden tillader det, vil der blive planlagt besøg, hvor vi sammen rejser herned, så man også får mulighed for at opleve processen på nært hold. Og ikke mindst får mulighed for at begynde at udforske sit nye hjemme-nærområde. 

HUS I ITALIEN

Et hus bliver til

Her er før-billeder fra vores eget ‘seconda casa’, netop i Castiglione del Lago, Loc. San Fatucchio. Det er en ubeskrivelig fantastisk følelse, at kunne følge med i hver mursten som bliver lagt.

Vi ejer stadig huset her og nyder det i fulde drag. Så bliver du medejer af et af de nye feriehjem vi skal bygge, på grundene ved siden af, bliver vi faktisk naboer!

VIRTUELT INFORMATIONSMØDE